פעילות של תאגידים כוללת בתוכה המון זכויות וחובות משפטיות הדורשות לא פעם הכוונה, ליווי וייצוג של עורך דין המומחה לכך. כל התהליכים העסקיים של חברה הם בעלי השלכות גדולות על חיי האנשים המעורבים בה, כמו גם על האספקטים הפיננסיים השונים. כל חברה באשר היא פועלת אל מול רשויות מדיניות שונות, תחת חוקים המגדירים בדיוק כיצד יש לפעול בכל הקשור לדיווח על הכנסות והוצאות, כמו גם בעת הקמת החברה או פירוקה. כל עורך דין העוסק בדיני חברות דרוש להתמחות בחוקים השונים ובתהליכים המשפטיים הקשורים בתחומו ומאחר ומדובר בתחום נרחב ומורכב, זוהי אינה מלאכה פשוטה.

דיני חברות – במה הם עוסקים בדיוק?

התחום של דיני חברות הוא נרחב בלשון המעטה. ככלל הוא עוסק בכל תחומי המשפט הקשורים בתאגידים, החל מהגדרתו של התאגיד, הקמתו, פירוקו, זכויותיו, חובותיו וכל תהליך הכרוך בפעילות העסקית. החוק בישראל מגדיר את החברה כאישיות משפטית הנפרדת למעשה מבעליה או מהחברים בה. יחד עם זאת ישנם מקרים בהם ניתן לייחס זכות, חובה או פעולה של החברה לאדם שלו יש מניות בה, אם ימצא בית המשפט כי נכון לעשות זאת.

 

הסיבה לכך שחברה מוגדרת כאישיות משפטית נפרדת בחוק דיני חברות היא כדי לעודד יזמות. רצון המדינה היא לטפח שגשוג של עסקים וכאשר החברת נפרדת מבעליה הסיכון הרבה פחות מאיים. יחד עם זאת בהחלט מומלץ עד מאוד לקבל ליווי של עורך דין דיני חברות כבר מיומה הראשון של החברה, כדי להבטיח כי הפעילות כולה תתנהל על מי מנוחות.

 

חוק דיני חברות עוסק בתחילתו בהקמת החברה וברישומה ברשם החברות. כאשר מדובר בחברה בע”מ תהליכי ההקמה והרישום עשויים להיות מורכבים ביותר ויש להקפיד על ניהול פרוצדורה נכונה. יחד עם זאת גם כשמדובר בחברות קטנות יש בהחלט מקום לקבל ליווי של עורך דין דיני חברות שכן מדובר בתהליכים שונים אך משמעותיים מבחינה חוקית לא פחות.

 

חוק דיני חברות עוסק גם בנושא של רכישות עסקיות, בין אם מדובר ברכישה של מניות או רכישת חברה אחרת. דיני חברות עוסקים למעשה בכל תהליך כלכלי של החברה וכאן ישנם משאבים רבים התלויים על הכף ומחייבים התנהלות זהירה.

 

במקרים בהם חלילה מוגשת תביעה כנגד החברה הייצוג המשפטי של עורך דין דיני חברות יכול להציל את התאגיד מפני קריסה. גם פירוק של חברה הוא חלק מתחום דיני חברות וכאן מדובר בנדבך עדין ביותר, שכן תוצאות הפירוק עשויות להיות קשות ללא ייצוג הולם.

 

עורך דין דיני חברות – מהם תפקידיו?

כפי שהסברנו בחלק הראשון של המאמר, כל חברה עומדת תחת חוק דיני חברות ולכן יהיה זה נכון לקבל ליווי משפטי צמוד. עורך דין דיני חברות עוסק בכל התחומים המשפטיים הנוגעים לחברות ואלו מגדירים את תפקידיו. יחד עם זאת לא בכל חברה יידרש עורך הדין לגעת בכל התחומים הללו, אך מתוקף הכשרתו עורך דין דיני חברות חייב להקפיד להתעמק ולהישאר מעודכן בכל עת בחוקים הקיימים ובחקיקות חדשות גם כן.

 

עורך הדין יכול ללוות את בעלי החברה בשלב הקמתה ורישומה, תוך הכנת מסמכים משפטיים רלוונטיים. כמו כן, יש בסמכותו לערוך חוזים ולבחון תנאי חוזים עבור עסקאות כאלה ואחרות בין החברה לגורמים חיצוניים. עורך דין דיני חברות בחברות רבות יהיה אמון על כל הקשור בהסדרת התנאים המשפטיים של כל אחד מבעלי התפקידים בחברה. דיני חברות נוגעים גם לתהליכי פירוק חברה וגם כאן יש חשיבות רבה לליווי משפטי של עורך דין דיני חברות שכן זהו תהליך רגיש ומורכב עד מאוד ואין להקל ראש בו.

כל חברה זקוקה לשירותיו של עורך דין דיני חברות

ניהול חברה והבאתה לשגשוג וצמיחה כרוכים בהשקעה של משאבים רבים יקרי ערך. דיני חברות מתווים לנו את הדרך כיצד לקיים פעילות חוקית ותקינה של החברה, כזו שתסיר מכשולים מיותרים מהדרך. עורך דין דיני חברות מקצועי הוא הגורם המקשר בין העולם המשפטי והחברה עצמה. עורך דין של דיני חברות מלווה את כל התהליכים העסקיים של החברה אך גם מספק ייעוץ אסטרטגי ברמה המשפטית שיכול להביא לקצירה רבה של הצלחות.