חברה הינה גוף משפטי אשר לו ישות עצמאית נפרדת לחלוטין מבעליה ומנהליה. החברה הינה גוף משפטי שיכול להיות בבעלותו של אדם אחד בלבד או יותר. חברה הינה סוג אחד של אישיות משפטית, כאשר בישראל קיימים כמה סוגים שונים של התאגדויות (ישויות משפטיות) כגון אגודות שיתופיות, עמותות שותפיות, חברות מוגבלות ולא מוגבלות.

הסכמי מכר יד שניה

מדי יום קמות בעולם אין ספור חברות חדשות העוסקות במגוון רחב של שירותים. למרות השוני הברור בין חברות בעולם לכולן אינטרס זהה הגשמת המטרות של מקימיה ובד”כ להשיא רווחים לבעלי המניות. השיקול הכלכלי העיקרי בהקמת חברה בד”כ מונע משיקולי מס. ברוב מדינות העולם ההתאגדות כחברה מקנה הקלות משמעותיות מבחינת דיני המס החלים על רווחים כחברה לעומת רווחים כאדם פרטי.

בעוד אדם פרטי משלם מס בדרגה העולה יחד עם הכנסתו, קרי ככל וירוויח יותר כך ישלם דרגת מס גבוהה יותר, לעומת זאת מס החברות בישראל עומד על 25%. חשוב להבהיר כי הרווחים אשר מצטברים הינם של החברה ולא של מנהליה או בעלי המניות בה ולפיכך אין הם יכולים למשוך את הכספים לשימושם הפרטי אלא בדרכים שלהלן:
משיכת דיבידנד: חברה יכולה לקבל החלטה על מתן דיבידנד לבעלי מניות, אולם משיכה בדרך זו מחייבת תשלום מס בגבוה 25% מגובה הדיבידנד.
משיכת הלוואה: מהחברה לבעלים.
משיכת משכורת: כל אחד מבעלי החברה יכול להיות עובד החברה במשכורת.

יש לבחון כל מקרה לגופו טרם קבלת החלטה האם להתאגד לחברה או להתנהל כאדם פרטי. יש לזכור כי ישנם מקרים בהם דווקא אדם פרטי יזכה בפטור ממס ואילו חברה תחויב במס (מכירת מניות בבורסה, פטור ממס שבח במקרים מתאימים וכו’). ערבון מוגבל: בין החברה לבעל מניותיה קיים מסך ההתאגדות. כך ישנה הפרדה מלאה בין התחייבויות שהחברה לוקחת על עצמה לבין חובותיהם של בעלי מניותיה. זוהי למעשה משמעות המונח “בערבון מוגבל”.

משרדנו מספק שירות מקיף משלב בחירת הישות המשפטית הרלוונטית להתאגדות תוך בחינת אופי התחומים בהן החברה תעסוק, פתיחת החברה במוסדות הרלוונטיים וברשם החברות, הכנת הסכמי מייסדים ושותפים תוך בחינת הדרישות במסגרת החוק, העברת מניות והקצאת מניות, מכירת מניות, ואף פירוק מרצון של אותה התאגדות משפטית.

אדם סדון עורך דין לדיני חברות