מאמרים2021-01-26T11:09:50+02:00

הסכמי שכירות בתקופת הקורונה

לאור ההשלכות הקשות של מגפת הקורונה על כל התחומים במדינה, גיבשה לשכת עורכי הדין חוות דעת משפטית מטעמה אשר הוכנה לבקשתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), המנתחת את השלכות המשבר על התקשרויות חוזיות מסחריות בכלל ועל חוזי שכירות בפרט, בהתאם להוראות הדין .

צוות המשפטנים התייחס לשתי הוראות חוק מהותיות בעת ניסוח העמדה :
דיני הסיכול –  לפי הוראות חוק החוזים (סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א- 1970), וחוק השכירות והשאילה (סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, התשל”א- 1971) לקריאה נוספת >>

עבור למעלה