על דיני חברות ועורך דין דיני חברות

פעילות של תאגידים כוללת בתוכה המון זכויות וחובות משפטיות הדורשות לא פעם הכוונה, ליווי וייצוג של עורך דין המומחה לכך. כל התהליכים העסקיים של חברה הם בעלי השלכות גדולות על חיי האנשים המעורבים בה, כמו גם על האספקטים הפיננסיים השונים. כל חברה באשר היא פועלת אל מול רשויות מדיניות שונות, תחת חוקים המגדירים בדיוק כיצד יש לפעול בכל הקשור לדיווח על הכנסות והוצאות, כמו גם בעת הקמת החברה או פירוקה. כל עורך דין העוסק בדיני חברות דרוש להתמחות בחוקים השונים ובתהליכים המשפטיים הקשורים בתחומו ומאחר ומדובר בתחום נרחב ומורכב, זוהי אינה מלאכה פשוטה.

דיני חברות – במה הם עוסקים בדיוק?

התחום של דיני חברות הוא נרחב בלשון המעטה. ככלל הוא עוסק בכל תחומי המשפט הקשורים בתאגידים, החל מהגדרתו של התאגיד, הקמתו, פירוקו, זכויותיו, חובותיו וכל תהליך הכרוך בפעילות העסקית. החוק בישראל מגדיר את החברה כאישיות משפטית הנפרדת למעשה מבעליה או מהחברים בה. יחד עם זאת ישנם מקרים בהם ניתן לייחס זכות, חובה או פעולה של החברה לאדם שלו יש מניות בה, אם ימצא בית המשפט כי נכון לעשות זאת.

 

הסיבה לכך שחברה מוגדרת כאישיות משפטית נפרדת בחוק דיני חברות היא כדי לעודד יזמות. רצון המדינה היא לטפח שגשוג של עסקים וכאשר החברת נפרדת מבעליה הסיכון הרבה פחות מאיים. יחד עם זאת בהחלט מומלץ עד מאוד לקבל ליווי של עורך דין דיני חברות כבר מיומה הראשון של החברה, כדי להבטיח כי הפעילות כולה תתנהל על מי מנוחות.

 

חוק דיני חברות עוסק בתחילתו בהקמת החברה וברישומה ברשם החברות. כאשר מדובר בחברה בע”מ תהליכי ההקמה והרישום עשויים להיות מורכבים ביותר ויש להקפיד על ניהול פרוצדורה נכונה. יחד עם זאת גם כשמדובר בחברות קטנות יש בהחלט מקום לקבל ליווי של עורך דין דיני חברות שכן מדובר בתהליכים שונים אך משמעותיים מבחינה חוקית לא פחות.

 

חוק דיני חברות עוסק גם בנושא של רכישות עסקיות, בין אם מדובר ברכישה של מניות או רכישת חברה אחרת. דיני חברות עוסקים למעשה בכל תהליך כלכלי של החברה וכאן ישנם משאבים רבים התלויים על הכף ומחייבים התנהלות זהירה.

 

במקרים בהם חלילה מוגשת תביעה כנגד החברה הייצוג לקריאה נוספת >>